Вашият ИТ отдел

Ние предлагаме IT услуги за малък бизнес на територията на гр. София, а също и в област Пазарджик.  

Информационното обслужване и компютърна поддръжка позволяват на компаниите да изнесат частично или пълно дейностите и услугите свързани с информационните технологии, към специализирана IT компания.

Така няма нужда да назначавате свои IT специалисти, които поради високото им търсене днес са трудни за откриване, привличане и задържане. Това ще Ви спести много разходи по подбор, възнаграждения, осигуровки и данъци. В същото време оставяте грижата за техниката си в добри ръце.

"ИТ Отдел" може да поеме ролята на изнесен IT отдел, който да предоставя услуги от обучени IT специалисти. Индивидуалните цени или месечната такса на компютърната поддръжка се определя в зависимост от използвания софтуер и хардуер, времето за реакция, дежурства и т.н. Независимо, дали става въпрос за решаване на клиентски проблем или миграция на сървърна база данни, може да разчитате на бърза реакция и професионално отношение.